Savaş Avukatlık Bürosu
Slide background

Her geçen gün;

büyüyen müvekkil portföyümüz ve uzman kadromuzla hizmet kalitesinden ödün vermeden
müvekkillerimizin yanında olmayı hedeflemekteyiz.

Makaleler

Bölge Planı
Makaleyi Oku >>

"Planlamanın, üst ölçekten başlayarak alt ölçeğe doğru sıralanan istikrarlı kararların barındırıldığı bir bütünü oluşturması gereklidir. Aksi takdirde, disiplinsiz, parçalanmış bir yapılaşma söz konusu olur ki, bu nitelikteki parçaların bir bütün oluşturamayacağı açıktır. "
Ulaşım Ana Planı
Makaleyi Oku >>

"Ulaşımla ilgili sorunların çözülmesi her ölçekteki plan değişikliğinin en önemli konularından birisidir. İmar Mevzuatımızda da ulaşım, plan hazırlığının ana unsurları arasında yer almıştır. "
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Makaleyi Oku >>

"Gerçekten inşa faaliyetinin, mesleki eğitim sahibi, gerek ceza hukuku gerekse meslek disiplini açısından sorumlu meslek insanları tarafından gerçekleştirilmesi denetim ayağıyla birlikte bir bütün oluşturduğunda, yapı güvenliği ile ilgili birçok sorunun önüne geçileceği kanaatindeyim. "
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Şantiye Şefliği
Makaleyi Oku >>

"Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi."
Şantiye Şefinin Hukuki Sorumluluğu
Makaleyi Oku >>

"Uygulamada uzun bir zamandan bu yana önemli bir yer edinen şantiye şefliği kavramı ilk olarak 05.08.2008 tarihinde yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile mevzuatımızda düzenlenmiş bulunmaktadır."
Kat Mülkiyetinde Giderlere Katılma Yükümlülüğü
Makaleyi Oku >>

"Çok sayıda bağımsız bölümü içeren siteler kurulması, bu büyük ortaklıkların yönetimi ile ilgili sorunlar doğmasına neden olmuştur. 1965 yılında kabul edilen Kat Mülkiyeti Kanunu’na yapılan ilaveler de bu sorunların çözümü için yeterli olamamıştır. "
Proje Müellifi Başkalarının Eylemlerinden Sorumlu Tutulmalı Mı?
Makaleyi Oku >>

"Proje Müellifinin kusur oranına bakmaksızın yapı hasarının tamamından sorumlu tutulması doğru değildir. Hukukumuzda bir zararın birden çok şahıs tarafından tazmin edilmesi yükümlülüğü müteselsil sorumluluk olarak ifade ediliyor. "